Grau Pastissers, SL és el responsable de les dades personals que facilites, si així ho autoritzes.

    La finalitat d´aquestes dades és únicament interna de Grau Pastissers SL, per a poder atendre la teva petició d´informació, mai seran venuts a tercers.

    Les dades seran emmagatzemades al hosting de Dinahosting, SL, empresa radicada en territori espanyol, que compleix amb tots els estandards de seguretat europeus.

    En tot moment tens dret a revocar la teva autorització d´emmagatzemament i ús de les teves dades personals i pots exercitar-lo seguint les indicacions de la nostra Política de Privacitat.